top of page

Niepubliczna Szkoła Podstawowa

im. Tadeusza Kościuszki w Grąbcu

opiekun - mgr Beata Rostkowska

Amela Szumańska- przewodniczący

Szymon Maciejewski- zastępca

Mateusz Śmigielski - sekretarz

bottom of page