top of page

Niepubliczna Szkoła Podstawowa

im. Tadeusza Kościuszki w Grąbcu

Dyrektor

mgr Eugeniusz Kozicki - wychowanie fizyczne, technika, zajęcia techniczne

Rada Pedagogiczna

mgr Ewa Korytowska - edukacja wczesnoszkolna

mgr Marzanna Lewandowska - edukacja wczesnoszkolna

lic Izabela Dąbrowska - edukacja wczesnoszkolna

mgr Justyna Jędrzejewska - wychowanie przedszkolne

mgr Justyna Lewandowska-Gałka - język polski

mgr Monika Żmijewska - język polski

mgr Marta Ludwiczak - matematyka, fizyka, informatyka, doradztwo zawodowe       

mgr Oliwia Wilkońska  - język niemiecki

mgr Beata Rostkowska - język polski, historia, wiedza o społeczeństwie

mgr Aneta Szczepańska-Peda - geografia

mgr Ilona Kaczmarczyk - przyroda, biologia, chemia

mgr Emilia Jurek - język angielski

mgr Paweł Sosiński - muzyka, rytmika

ks. Dariusz Pergół - religia

Pracownik obsługi

Jadwiga Malesa

bottom of page